We are Raw Resonance.

Our goal is to connect and inspire as many people as possible through music. Years of experience have taught us that anyone can make music, regardless of their level of skill. The most important thing is the joy that you experience together.

Through our interactive music projects, we as professional musicians share this joy with others. With our social projects, we also try to involve people who have limited or no means in this experience.

Wij zijn Raw Resonance.

Ons doel is om met muziek zoveel mogelijk mensen te verbinden en te inspireren. Jarenlange ervaring heeft ons geleerd dat werkelijk iedereen muziek kan maken.
Hierbij gaat het er niet om hoe goed je bent maar om het plezier dat je er samen aan beleeft.

Door middel van onze interactieve muziekprojecten delen wij als professionele muzikanten dit plezier met anderen. Met onze sociale projecten proberen we ook mensen die over minder tot geen middelen beschikken mee te nemen in deze beleving.

Onze bedrijfsnaam staat voor de rauwe resonantie van het leven.

Elementen als zand of water kunnen door de juiste geluidstrilling de mooiste vormen aannemen. Dit zie je terug in ons logo en wordt “cymatics” genoemd.
Precies zo willen wij mensen altijd in een harmonische vorm samen laten resoneren.

Our company name stands for the raw resonance of life.

Elements such as sand or water can take on the most beautiful shapes through the right sound vibration. This is reflected in our logo and is called “cymatics”. Exactly like this, we always want to let people resonate together in a harmonious form.

Han

Han van’t Land had a great passion for music and theater as a child. In 2008, he completed the Music Education program at the “Sweelinck Conservatory” in Amsterdam. After his studies, he played in various bands and worked as a freelancer at, among others, the “Muziekschool Amsterdam” and the “Fort van de Verbeelding”. This allowed him to gain a lot of experience as a music teacher, workshop leader, composer, and performer. He also developed many community, social, and educational music projects both domestically and internationally.

For the “Sounds of Change” foundation, he trains teachers in conflict areas so that they can use music as a tool in their work with refugee children.

In 2017, he started the music project “HAN” (Here And Now), where he is instrumentally supported by colleagues Jeroen and Joost.

Han uses music to ignite awareness, connection, and joy.

Han van’t Land had als kind al een grote passie voor muziek en theater. In 2008 rondde hij de opleiding Docent Muziek aan het “Sweelinck Conservatorium” te Amsterdam af. Na zijn studie speelde hij in verschillende bands en ging als freelancer aan de slag bij o.a. de “Muziekschool Amsterdam” en het “Fort van de Verbeelding”. Zo deed hij veel ervaring op als muziekdocent, workshopleider, componist en performer. Ook ontwikkelde hij vele community-, sociale en educatieve muziekprojecten in binnen- en buitenland.

Voor de stichting “Sounds of Change” traint hij docenten in conflictgebieden, zodat zij muziek als middel in kunnen zetten bij hun werk met vluchtelingenkinderen.

In 2017 is hij het muziekproject “HAN” (Here And Now) gestart. Hij wordt hierbij instrumentaal versterkt door collega’s Jeroen en Joost.

Han laat met muziek een vonk van bewustzijn, verbinding en vreugde overslaan.

jeroen

Jeroen Hensel started banging on pots and pans with spoons at the age of 1.5 years. Since then, he has always been involved with music and eventually made it his profession.

He completed a life coach training where he learned to connect people through music workshops. During his studies, Jeroen started working at the “Fort van de Verbeelding” and later became a music teacher at the “Aslan Muziekcentrum” in Amsterdam.

In addition to his work as a music teacher, Jeroen is a virtuoso percussionist in Brazilian Samba. He has built a large network in Rio de Janeiro, playing with big names and even appearing on national television in 2018 as a Samba-playing “gringo”!

In the near future, he will use his musical talents to support the well-being of the many neglected children living in the slums of Rio.

Jeroen Hensel sloeg met 1,5 jaar al met lepels op pannen. Sindsdien is hij altijd met muziek bezig geweest en maakte hier uiteindelijk ook zijn werk van.

Hij deed een life-coach opleiding waar hij leerde mensen te verbinden met muziekworkshops. Tijdens zijn studie ging Jeroen werken bij het “Fort van de Verbeelding” en later ook als muziekdocent bij “Aslan Muziekcentrum” in Amsterdam.

 

Naast zijn werkzaamheden als muziekdocent is Jeroen vooral virtuoos percussionist in de Braziliaanse Samba. In Rio de Janeiro heeft hij een groot netwerk opgebouwd. Hij speelde er met grote namen en verscheen in 2018 zelfs op nationale televisie als Samba spelende “gringo”!

In de nabije toekomst gaat hij zich muzikaal inzetten voor het welzijn van de vele verwaarloosde kinderen in de sloppenwijken van Rio.